Termeni și condiții privind prelucrarea datelor cu caracter personal

VOVO SPIRIT SRL, în calitatea de proprietar și administrator a site-ului vovo.ro, se angajează să păstreze caracterul confidențial al informațiilor furnizate de Dumneavoastră cu ocazia accesării și completării formularului electronic de comandă, respectând în totalitate Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor personale (GDPR) și legislația națională în vigoare.

Această informare prezintă modalitatea în care Societatea Comercială VOVO SPIRIT SRL, colectează, stochează și folosește informațiile cu privire la persoanele vizate în situația în care acestea accesează site-ul administrat de societate și/sau plasează comenzi.

În continuare vom prezenta condițiile în care Societatea Comercială VOVO SPIRIT SRL prelucrează datele cu caracter personal.

OPERATORUL

Operatorul este orice persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau orice alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal este VOVO SPIRIT SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Aleea Rășinari nr. 1 ap. 21, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1206/2019, CUI RO 40814415.

Pentru orice informații/întrebări legate de protecția datelor cu caracter personal, societatea poate fi contactată la adresa de mail: office@vovo.ro sau ne puteți trimite o notificare la următoarea adresă:

Aleea Rășinari nr. 1 ap. 21, Cluj-Napoca, jud. Cluj

DATELE PERSONALE PRELUCRATE DE SOCIETATE

Datele cu caracter personal semnifică orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă “persoană vizată”. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specific, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Datele personale prelucrate de către Societatea Comerciala VOVO SPIRIT SRL sunt următoarele:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de email;
 • Număr de telefon;
 • Adresa;
 • Detalii legate de plată;
 • Informații legate de Cookie-uri;
 • Adrese IP;
 • Informații legate de device-urile pe care persoana vizată le utilizează când accesează site-ul;
 • Informații legate de modalitatea în care persoana vizată utilizează site-ul (ex: ce produse a vizualizat, ora și data la care a accesat site-ul, locația geografică de la care a accesat site-ul).

SCOPUL PRELUCRĂRII

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către Societatea Comercială VOVO SPIRIT SRL îl reprezintă:

 • Informarea clienților cu privire la situația contului pe care l-au înregistrat pe site-ul vovo.ro;
 • Informarea cumpărătorilor cu privire la stadiul comenzii;
 • Evaluarea bunurilor și serviciilor oferite de societate;
 • Desfășurarea în condiții optime a activitățiilor comerciale;
 • Promovarea bunurilor și serviciilor (marketing, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clienților);

TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, operatorul are nevoie de un temei legal pentru a colecta și utiliza datele personale ale persoanelor vizate. Regulamentul 2016/679 prevede sase astfel de temeiuri si anume:

 1. Consimțământul persoanei vizate (de exemplu în situația în care persoana vizată iși dă consimțământul în vederea prelucrării datelor personale ale acestuia).
 2. Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (de exemplu, pentru ca persoanei vizate să ii fie livrate bunurile achiziționate de la operator).
 3. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale.
 4. Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane vizate.
 5. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care e investit operatorul.
 6. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

Societatea Comercială VOVO SPIRIT SRL prelucrează datele personale la care s-a făcut anterior referire în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
De asemenea, societatea prelucrează date personale și în temeiul consimțământului persoanelor vizate. Menționăm faptul că există posibilitatea ca societatea să prelucreze datele persoanelor vizate și în baza celorlalte temeiuri prevăzute de regulament, dar doar în situațiile în care această prelucrare este în conformitate cu dispozițiile legale, persoana vizată fiind informată in acest sens.

MODALITATEA ÎN CARE COLECTĂM/OBȚINEM DATELE PERSOANELOR VIZATE

Operatorul prelucrează datele persoanelor vizate în momentul în care acestea le furnizează prin contactarea societății, plasarea unei comenzi în legatura cu produsele pe care societatea le comercializează, prin abonarea la newsletter, prin crearea unui cont pe site-ul vovo.ro.
O altă modalitate în care operatorul prelucreaza informatii despre persoana vizata este in momentul in care aceasta acceseaza site-ul societatii, prin intermediul cookie-urilor. Pentru mai multe detalii legate de cookie-uri va rugam sa consultati Politica de Cookies de pe site-ul nostru.
Operatorul colectează informații legate de persoanele vizate și în momentul în care acestea se abonează la newsletter. În această ipoteză, potrivit regulamentului, operatorul prelucrează datele cu caracter personal in temeiul consimțământului persoanelor vizate. Datele personale prelucrate în această ipoteză sunt numele si adresa de email. Persoana vizată iși poate retrage oricând consimțământul prin dezabonare urmând instrucțiunile din subsolul oricarui email primit de la societate.
Operatorul va păstra datele personale furnizate de persoanele vizate prin abonarea la newsletter până în momentul în care aceasta își retrage consmițământul la care am făcut referire anterior.

DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE DE CĂTRE OPERATOR

Operatorul păstrează datele personale ale persoanelor vizate doar pentru perioada necesară, potrivit regulamentului și obligațiilor legale pe care acesta le are, precum ar fi evidența contabilă a societății.
Esențial este faptul că perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal se raportează și la temeiurile în baza cărora societatea prelucrează datele precum: consimțământ, interese legitime sau executarea unui contract.

LOCAȚIA DE STOCARE A DATELOR

Datele personale prelucrate de către operator sunt stocate in spații care asigură protecția acestora, conform dispozitiilor Regulamentului 2016/679.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Operatorul va divulga datele personale ale persoanelor vizate către persoanele împuternicite de către acesta. Persoana îîmputernicită reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. În ipoteza în care operatorul comunică datele personale unei persoane împuternicite, operatorul se va asigura că aceasta va prelucra datele respective în conformitate cu dispozițiile regulamentului European privind protecția datelor și celelalte dispoziții incidente.
Operatorul va permite accesul la datele personale, în conformitate cu nevoia de a cunoaște, partenerilor contractuali care îl asistă în vederea desfășurării relațiilor contractuale. Datele personale pot fi dezvăluite de către operator către autorități/instituții publice abilitate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, la solicitarea celor din urmă.

FURNIZORI EXTERNI

Operatorul colaborează și cu furnizori externi în vederea asigurării unor servicii. Orice date personale sunt transferate în siguranță și operatorul se va asigura ca toți furnizorii externi respectă drepturile oferite persoanei vizate de Regulamentul privind protecția datelor personale.

TERȚI RESPONSABILI CU FURNIZAREA UNOR SERVICII

Site-ul operatorului conține link-uri către site-urile unor terți responsabili cu furnizarea unor servicii. Menționăm faptul că prezenta notă de informare nu este aplicabilă și în relațiile presoanelor vizate cu respectivii terți. Orice prelucrare efectuată de acești terți prin site-urile lor este supusă termenilor și condițiilor acestora.
Operatorul depune toate diligențele necesare în aceste situații pentru a se asigura ca datele personale ale persoanelor vizate sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile din materia protecției datelor cu caracter personal.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Având în vedere legislația în materia datelor cu caracter personal, Societatea Comercială VOVO SPIRIT SRL dorește să se asigure ca persoanele vizate au control asupra datelor personale pe care le prelucrează și ca acestea au deplină cunoștință de drepturile pe care le au cu privire la prelucrarea acestor date.

Astfel, drepturile de care beneficiază persoanele vizate sunt următoarele:

 • Dreptul de a ști dacă deținem datele persoanei vizate, iar în caz afirmativ dreptul de a primi o copie a datelor pe care le deținem în cel mult o lună de la solicitare;
 • Dreptul de a-i fi actualizate sau modificate datele inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a-i fi șterse datele personale (acest drept nu poate fi exercitat în situația în care este necesar ca operatorul să continue să folosească datele pentru un motiv legal și legitim);
 • Dreptul de a se opune utilizării datelor personale în scop de marketing sau profilare;
 • Dreptul de a face o plângere cu privire la prelucrarea datelor sale personale potrivit prezentei note de informare;

Având în vedere obligațiile legale impuse oricărei societăți, sunt anumite situații de excepție în ceea ce privește drepturile enumerate anterior, în care exercitarea acestora va fi limitată. Totuși, operatorul va depune toate eforturile necesare în vederea respectării instrucțiunilor date de către persoana vizată.

Pentru orice informații suplimentare, persoana vizată poate oricând să contracteze reprezentantul societății la urmatoarea adresă de email: office@vovo.ro.

Shopping Cart